Menü
Kosár

ÁSZF

Általános szerződési feltételek, szerződéskötés

Mely létrejön a Manda Kft. (továbbiakban Szolgáltató) és Szerződő Ügyfél (továbbiakban Megrendelő) között a megrendelt termékek eladása és szállítása kapcsán a következő feltételekkel:

  • Rendelés

Megrendelő a webshopon keresztül küldött rendeléssel elismeri, hogy a szolgáltatóval jogerősen szerződött és e szerződés alapjaként az alábbiakban található általános szerződési, és szolgáltatási feltételeket elfogadja. Megrendelő vállalja, hogy a megrendelőben valós és pontos adatokat (név, szállítási, számlázási cím, telefonszám) ad meg. Amennyiben a Megrendelő által megadott adatok nem valósak vagy nem pontosak, Megrendelő nem formálhat jogot, azaz nem követelheti a szolgáltatást a Szolgáltatótól.

  • A szolgáltatás pontos meghatározása

A Szolgáltató vállalja a weboldalán található kínálatból kiválasztott termékek gyorsposta által való leszállítását vagy biztosítja a személyes átvételt, a Törökbálinti irodájában. ( 2048 Törökbálint, Kinizsi Pál utca 29. GL Outlet 46. özlet) vagy az Eleven Centerben  (Jool less ruházati üzlet 1118 Budapest, Rétköz u. 7. Első emelet) A megrendelés értékét a Megrendelőnek át kell utalnia vagy  utólag, a termék kézhezvételekor kell kifizetnie. Személyes átvétel esetén a helyszínen készpénzben ki kell fizetnie.

  • Adatbiztonság

Szolgáltató a birtokába jutott adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez használja fel, azokat bizalmasan kezeli és semmilyen körülmények között nem adja tovább harmadik személynek. Amennyiben a megrendelő hozzájárul, a szolgáltató az aktualitásokról, újdonságokról tájékoztathatja.

  • Rendelés érvényessége

A megrendelés az elküldésétől érvényesnek tekintendő. A megrendelés elfogadásáról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Megrendelőt, azaz visszaigazolás küld.

  • Árak

A Szolgáltató a termékek árát feltünteti weboldalán. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy árait bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. Megrendelés esetén a megrendelés visszaigazolásában szereplő árak az érvényesek az adott megrendelésre.

A weboldalon feltüntetett akciós árak csak a készlet erejéig illetve az akció ideje alatt érvényesek.

  • Fizetés és szállítás

Megrendelő a visszaigazolás során feltüntetett árat banki átutalással vagy a termék átvételekor készpénzben fizeti meg Szolgáltatónak. A Szolgáltató 8 munkanap szállítási határidővel vállalja a termékek szállítását. Amennyiben a szállítási határidő ettől eltér, azt Szolgáltató a weboldalán feltünteti vagy Megrendelőt a megrendelés visszaigazolásában (e-mailben) tájékoztatja.

  • Áruátvétele

A Megrendelő köteles a megrendelt, minőségileg kifogástalan árut átvenni, és az áru értékét az áru átvételekor készpénzben téríteni, amennyiben a fizetés nem előre történő banki átutalással történt.

 

  • Felelősségek

A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelő által kiválasztott terméket, minőségileg kifogástalan állapotban juttatja a Megrendelőhöz. Kisebb csomagolási sérülések miatt a Megrendelő nem utasíthatja vissza az árut. A Szolgáltató és partnercégei nem vállalnak semmilyen felelősséget az ezen felüli esetleges következményekért, melyek a szolgáltatás igénybevételével, azt követően vagy avval párhuzamosan léptek fel.

 

A vásárlástól való elállás joga

A Vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget (levonva a szállítás költségét) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (oda és visszaszállítás költsége)

A Manda Kft kizárólag sérülésmentes, hiánytalan bontatlan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik. A termékek visszaszállítását, személyesen, a cég irodájába (2045 Törökbálint, Kinizsi Pál utca 29. GL Outlet 46. üzlet)  fogadjuk el.


A felelősség korlátozása

A www.termoszbolt.hu webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Manda Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be.

Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.termoszbolt.hu áruház akadálytalan működését és a vásárlást. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. Bármely levél (függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett), de főleg bármilyen adat elvesztése. Bármely szoftver nem megfelelő működése. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A Manda Kft nem felelős semmilyen alapon, semmilyen olyan kárért (függetlenül attól, hogy direkt vagy indirekt), ami a www.termoszbolt.hu weboldal való csatlakozás miatt következett be. A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Egyedül a vásárló felelős a www.termoszbolt.hu weboldalhoz való kapcsolódásáért és a www.termoszbolt.hu webáruházban való vásárlásért. A www.brugo.hu nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

A www.termoszbolt.hu szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a www.termoszbolt.hu webáruházában történt megjelenés időpontjától lép életbe. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a www.termoszbolt.hu webáruházban.

Azonban a Manda Kft nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely Vevő rovására történt csalás miatt.

Abban az esetben, ha a Vevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Manda Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a Vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

Bármely Vevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A Manda Kft szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik.

 

5. Az oldal üzemeltetője

Manda Kft ( Székhely: 1112 Budapest, Gulyás u. 17.)

 

6. Szerencsekerék működése 

A szerecsekerék pörgetésével nyert kedvezmények, ingyen termékek csak vásárlás esetén vehetőek igénybe. 

Amennyiben megrendelés nem történik, úgy a nyeremény nem érvényesíthető.

 

7. A termék importőre és forgalmazója

Manda Kft (1112 Budapest, Gulyás u. 17.)

info@termoszbolt.hu

Cégjegyzékszám: 0109688978

Bankszámlaszám: 10701087-47628601-51200005 CIB

 

Manda Kft. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa  üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

• Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi  LXIII. Törvény;

• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.  törvény;   

• Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;  

• Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;   

• Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény

  Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a www.lpv.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői (Adatkezelő) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

  Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

A www.termoszbolt.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók. 

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény] 

A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak. 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA  

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.  

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a Manda Kft. a megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.  

A kezelt adatok köre:

• Név: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, rendelés egyeztetés

• Cím: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, szállítás lebonyolítása,  

• e-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevél küldés, szállítási értesítés;

• telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szállítás értesítés

• Vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet;

FOGALMAK

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

hozzájárulás: az Érintett   kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az Érintett   nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

Az adatkezelés jogalapja:

Személyes adatok jogszerűen akkor kezelhetők:

• Ha az Érintett   hozzájárulását adja, hogy személyes adatait kezelje;

• Ha a közérdeken alapuló célból elrendelik;

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelési információk:

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés célja:

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

A kezelt adatok köre:

• Név: 

• Cím: 

• e-mail cím: 

• telefonszám: 

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat 

• hozzájárulásának visszavonásáig;

• az Érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli; 

A számlázással kapcsolatos adatkezelési információk 

A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezése jelenti és az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A számlázással kapcsolatos adatkezelés célja:

A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésének kötelezettségének betartása.

A számlázással kapcsolatosan kezelt adatok köre:

• Név:

• Cím:

• e-mail cím:

• megvásárolt termékek köre, mennyisége, ára

Adatkezelő a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. 

A számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az Érintett   adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Szállítással kapcsolatos adatkezelési információk

A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A szállítással kapcsolatos adatkezelés célja:

A megrendelt áru házhozszállítása, illetve értesítés a kézbesítés idejéről. 

A szállítással kapcsolatos kapcsolatosan kezelt adatok köre:

• Név: 

• Cím: 

• e-mail cím,

• telefonszám

A szállítással kapcsolatos adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időpontjáig kezeli.

 

Hírlevél küldésével és személyre szabott reklámokkal kapcsolatos adatkezelési információk

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a 2008. évi XLVIII. Törvény. 

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés célja:

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése.

A hírlevél küldéssel kapcsolatosan kezelt adatok köre:

• Név: 

• e-mail cím

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat az Érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli.

A webáruház a Felhasználó előzetes hozzájárulása alapján a Adatkezelő reklámajánlatával a Felhasználót megkeresheti a regisztráció során megadott elérhetőségek. A Felhasználó indokolás nélkül ingyenesen leiratkozhat a hírlevél küldésről.

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelési információk

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Ptk. 2013. évi V törvény jelenti.

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célja:

A Felhasználó számára gyorsabb, kényelmesebb rendelési folyamat biztosítása, a korábbi rendelés megtekintése. 

A regisztrációval kapcsolatosan kezelt adatok köre:

• Név: 

• Cím: 

• e-mail cím: 

• jelszó: 

• telefonszám: 

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat az Érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli.

Sütik kezelése

A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (sütiket) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése céljából. Az adatfájlok használata során a Adatkezelőhöz került adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz. A webáruház használata során a Adatkezelő a Érintettel kapcsolatban az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

• az Felhasználó által használt IP cím;

• a böngésző típusa;

• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői;

• a látogatás időpontja;

• a meglátogatott oldalak;

Süti kezelés jogszabályi háttér:

A süti kezeléssel kapcsolatos adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rész tartalmazza.  Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Süti beállítás:

A legtöbb böngésző esetében a Érintettnek lehetősége van a sütik beállítására.  A böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

A sütik célja webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy a Felhasználó a webáruház bizonyos funkciót nem, vagy csak korlátozott módon tudja majd használni. 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Internet Explorer 11 http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

A honlap által használt sütik főbb jellemzői:

 A "maradandó sütik": (persistent cookie) a webáruház elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a weboldal felismeri a Felhasználó, mint visszatérő látogatót. Személyi azonosításra nem alkalmas

 A "munkamenet sütik": (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg a Felhasználó el nem hagyja a weboldalt. Ezek a sütik a webáruházban végzett műveleteket jegyzik meg egy látogatás során. Ezen sütik munkament végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről, notebookról vagy mobileszközről.

Google Analytics: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint, hogy mérjük az általunk megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

További információ az Analytics által használt cookie-król és az adatvédelemről:

Google Adwords süti: A sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. A sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó ált